Ķeguma hidroelektrostacija no idejas līdz mūsdienām

1936

4. augustā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem likumu par Ķeguma spēka stacijas būvi. Turpmākajās dienās uzsāk pirmos darbus Ķeguma HES būvvietā − būvē pagaidu koka tiltu pār Daugavu, ceļ pagaidu aizsargdambjus būvlaukuma izveidei.

1937

22. maijā

Ķeguma HES pamatakmens likšanas svētki.

Uzsāk pastāvīgā dzelzs tilta posmu pār Daugavu izbūvi.

Uzsāk Ķeguma HES ēkas celtniecību un hidroagregātu turbīnu sūccauruļu izbūvi.

1938

Veic aizsprosta būvkonstrukciju betonēšanu. Uzsāk ūdenskrātuves aizsargdambju izbūvi. Veic hidroagregātu turbīnu darba kameru montāžu.

1939

10. februārī

ledus iešanas laikā pie augsta ūdens līmeņa Daugavā tiek nopostīti būves pagaidu aizsargdambji. Ūdens un ledus applūdina Ķeguma HES būvlaukumus.

Turpina Ķeguma HES ēkas izbūvi un iekārtu montāžu, tilta posmu celšanu projektā paredzētajā augstumā uz pastāvīgiem betona balstiem.

15. oktobrī

Iedarbina pirmo hidroagregātu un ieslēdz darbā 88 kV elektrolīniju Ķegums – Rīga.

17. novembrī

iedarbina otro hidroagregātu un klientiem Rīgā sāk pastāvīgi piegādāt Ķeguma HES ražoto elektroenerģiju.

4. decembrī

spēkstacijas ekspluatāciju pārņem latviešu inženiertehniskais personāls Pāvila Krasovska un Edgara Keldera vadībā. Uzsāk Ķeguma HES elektroenerģijas piegādi klientiem Zemgalē.

22. decembrī

nodibina Valsts elektrības uzņēmumu "Ķegums", veidojot pamatu Latvijas vienotai energosistēmai.

1940

Februārī ieslēdz elektrolīniju Ķegums – Ieriķi, uzsākot elektroenerģijas piegādi klientiem Vidzemē. Turpina montēt Ķeguma HES vārstuļa aizvarus, izbūvēt zivju un plostu ceļus. 1. novembrī iedarbina Ķeguma HES trešo hidroagregātu, sasniedzot jaudu 54 MW.

1944

Otrā pasaules kara gaitā saspridzina spēkstacijas ēku, vadības pulti, turbīnu aizvarus un to vadības iekārtas, ģeneratorus, transformatorus, 88 kV brīvgaisa iekārtu, devīto segmentaizvaru, tilta abus 80 m garos pārlaidumus.

1945

Iedarbina pirmo atjaunoto Ķeguma HES hidroagregātu.

1946. gadā iedarbina otro un 1947. gadā − trešo atjaunoto hidroagregātu.

1953

Iedarbina Ķeguma HES ceturto hidroagregātu, sasniedzot projektēto jaudu

72 MW

1975

Uzsāk Ķeguma HES paplašināšanu, izbūvējot Daugavas kreisajā krastā jaunu ražotni – Ķeguma HES-2.

1979

Iedarbina visus trīs Ķeguma HES-2 hidroagregātus. Elektrostacija sasniedz pilnu projektēto jaudu

192 MW

1998

Uzsāk Ķeguma HES-1 hidroagregātu un vadības sistēmu rekonstrukciju, izmantojot Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas (ERAB) piešķirto kredītu hidroelektrostaciju modernizācijai.

2001

Pabeidz Ķeguma HES-1 rekonstrukciju. Elektroenerģijas izstrāde palielinās par 25 MW, bet darbības spēja atjaunota uz 40 gadiem.

2012

Veic Ķeguma HES-2 hidroagregātu un avankameras ledus aizsardzības sistēmas rekonstrukciju. Nomaina 2010. gada palu laikā bojāto ledus aizturošo aizsargbonu, izveidojot upes dzelmē trīs enkurblokus jaunās aizsargbonas papildu noturībai, nodrošinot Ķeguma HES-2 avankameras aizsardzību pret ledu un sanešiem.

2015

Uzsāk Ķeguma HES-2 iekārtu rekonstrukciju.

2016

Veic Ķeguma HES ūdenskrātuves kreisā krasta dambja rekonstrukciju.

2018

Pabeidz 2015. gadā uzsākto Ķeguma HES ūdenspārgāznes divu aizvaru rekonstrukciju – katra vārstuļu aizvara vietā uzstādīti četri jauni vertikāli paceļami aizvari. Radīta ievērojami drošāka aizvaru ekspluatācija palu periodā, operatīvāka manevrēšana un distances vadība.