Eduarda Krauca kolekcija – UNESCO vērtība

Ķeguma spēkstacija - laikmeta zīme

20. gadsimta trīsdesmitajos gados Ķeguma spēkstacija bija valsts un nacionālās pašapziņas simbols un laikmeta zīme. Spēkstacijas būvniecības fotofiksācija kļuvusi par nozīmīgu dokumentāro mantojumu. Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936. – 1940." veido neaizmirstamu stāstu latviešu nācijas kolektīvajā atmiņā, apliecinot Latvijas valdības (1918. – 1940.) izpratni par tautsaimniecības un sabiedrības labklājības ilgtspējīgu attīstību, latviešu inženiertehnisko speciālistu profesionalitāti un kompetenci, kā arī spēju attīstīt starptautisko sadarbību Baltijā lielākās un sarežģītākās spēkstacijas būvniecībā.

Eduarda Krauca kolekcijai ir dubulta vērtība

Tā ir unikāla un neaizstājama vēsturiskā notikuma – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitas hronoloģisks atainojums. Tai pat laikā kolekcija ir arī fotogrāfa E. Krauca profesionālās darbības izcils piemērs. Viņa uzņemtajām fotogrāfijām ir vēsturiska, mākslinieciska un komunikatīva vērtība – to vēstījums veido priekšstatu par Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecību, radot skatītājam klātbūtnes izjūtu gan pašā spēkstacijas "sirdī" – mašīnzālē un vadības pultī, gan arī ļaujot izjust Daugavas ūdeņu, tehnoloģiju un cilvēcisko vērtību laikmetīgo dinamiku. Katrs attēls kā mākslas darbs izceļas ar plastiskumu un tonalitāti. Savukārt kalendārā precizitātē veiktais datējums sniedz monogrāfiski precīzas ziņas par būvprocesa norises gaitu. E. Krauca kolekcija ir līdz šim vienīgā Eiropā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija.

2009. gadā

Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija par Ķeguma spēkstacijas celtniecību (1936. – 1940.) iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā, apliecinot kolekcijas piederību Latvijas kultūras mantojumam – vērtībai, kas apliecina cilvēku zināšanu un prasmju mijiedarbību, sasniegumus un unikālo industriālo vēsturi.

E. Krauca uzņemtās Ķeguma spēkstacijas celtniecības fotogrāfijas

ir pieejamas Latvijas Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā. Informācija par kolekciju un attēlu izlase publicēta arī Pasaules digitālajā bibliotēkā, veicinot Latvijas un Latvenergo vārda atpazīstamību pasaules kultūrtelpā. Pasaules digitālajā bibliotēkā ir pieejami vairāk nekā 19 tūkstoši nozīmīgu kultūras vēstures liecību no daudzām pasaules valstīm − Brazīlijas, Lielbritānijas, Ķīnas, Ēģiptes, Japānas, Francijas, Krievijas, Saūda Arābijas, ASV, Irākas, Izraēlas, Mali, Meksikas, Nīderlandes, Kataras, Serbijas, Slovākijas, Dienvidāfrikas, Zviedrijas, Latvijas u. c. Arī Ķeguma spēkstacijas celtniecības 20 vēsturiskie fotoattēli skatāmi līdzās visdažādāko pasaules tautu un nāciju vērtībām.